Category: Tin tức

Cho thuê người đại diện hai họ

Từ những năm 2009 Công ty TNHH tổ chức sự kiên và đào tạo nhân sự Tuấn Việt đã mở rộng thêm nhiều mảng lĩnh vực đào tạo nhân sự mới như cho thuê người đại …